Privacy Policy

Privacybeleid

Dit privacybeleid van Eurosian International Trading (hierna ook te noemen: Eurosian), bedrijf voerende te Groenendaal 115, 3011 SP Rotterdam, heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens via de website www.eurosian.com. Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt , verwerkt en, indien nodig, bewaard. Deze verklaring is uitdrukkelijk alleen van toepassing op de diensten van deze website en niet voor de website van derden.

De persoonsgegevens

Uw verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u van dienst te kunnen zijn en de door uw gewenste diensten te kunnen verstrekken. De gegevens worden alleen opgeslagen indien de gekozen diensten dit verlangen. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of dit wettelijk verplicht is. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen ten alle tijden door u worden ingezien of veranderd.

Beveiliging

Eurosian betracht de grootst mogelijke zorg met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Eurosian voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving betreffende het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Eurosian bewaart uw persoonsgegevens is niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de noodzakelijke diensten of als wettelijk verplicht is.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Eurosian.